Certificering en service

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en in al onze trajecten leggen wij sterk de nadruk op de vertaalslag naar uw praktijksituatie. Wat je vandaag bij ons leert, is morgen al toepasbaar.

Erkend door het ministerie van OCW en geaccrediteerd door NVAO

Alle HBO- en Masteropleidingen van Breederode Hogeschool zijn geaccrediteerd door de NVAO en erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze opleidingen zijn geregistreerd in het CROHO.


CRKBO-registratie

Breederode Hogeschool is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod BTW-vrij mogen aanbieden. De uitgevoerde audit ligt in lijn met de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel en kenbaarheidsbeginsel.

Lidmaatschap NRTO

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit
Breederode Hogeschool bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.

Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Breederode Hogeschool voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet.

Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

Breederode Hogeschool is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO stelt zich tot doel een kwalitatief erkend, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbod te realiseren op basis van private bekostiging. Het door Breederode Hogeschool verworven lidmaatschap kan beschouwd worden als een erkenning van die kwaliteit. Breederode Hogeschool handelt naar de gedragscodes Beroep en Bedrijf (zakelijke markt) en Consumenten (consumentenmarkt) van de NRTO.

NLQF-kwalificatie

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) is onafhankelijk, wordt ondersteund en gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en de Europese Commissie (dit in tegenstelling tot CPION) en geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van opleidingen.

Het NLQF is afgeleid van het EQF, het Europees Kwalificatieraamwerk. Het ministerie van OC&W streeft ernaar om in de toekomst alle relevante opleidingen van een NLQF-kwalificatie te voorzien.

Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Het NLQF telt acht niveaus en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 

Op dit moment (mei 2022) zijn de volgende opleidingen NLQF-ingeschaald:

  • Praktijkondersteuner Huisartsenzorg – eenjarig traject: NLQF-niveau 6
  • Praktijkondersteuner Huisartsenzorg – tweejarig traject: NLQF-niveau 5
  • Praktijkmanager Eerstelijnszorg: NLQF-niveau 6
  • Praktijkopleider/ Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg & Welzijn: NLQF-niveau 6
  • Researchverpleegkundige: NLQF-niveau 6 
  • Specialistisch werken: NLQF-niveau 5

Wij streven ernaar om in de toekomst meer van onze opleidingen van een NLQF-kwalificatie te voorzien. 

Meer informatie over NLQF en de betekenis van de kwalificatie kun je vinden op www.nlqf.nl of bekijk de NLQF-animatie op Youtube.


Algemene voorwaarden

Als lid van de NRTO hanteert Breederode Hogeschool tevens de door de NRTO opgestelde Algemene Voorwaarden. Voor het onderwijsaanbod van open inschrijvingen zijn de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen NRTO van toepassing, klik hier om deze te downloaden. Voor maatwerktrajecten gelden de Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding NRTO, u kunt deze hier downloaden.


Klachtenprocedure

Om de kwaliteit van ons onderwijsaanbod te waarborgen hecht Breederode Hogeschool veel waarde aan een goede klachtenprocedure. Klik hier om te lezen welke klachtenprocedure Breederode Hogeschool hanteert voor het behandelen en afhandelen van klachten. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Indien je onverhoopt niet tevreden bent over de klachtenafhandeling door Breederode Hogeschool, dan kun je je wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie, namelijk: Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (onderdeel van De Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken). De uitspraken van deze klachtencommissie zijn bindend. Breederode Hogeschool zal conform de uitspraak van de klachtencommissie handelen.