Disclaimer Breederode

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van Breederode Hogeschool is voor eigen rekening en risico. Breederode Hogeschool sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Breederode Hogeschool behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Breederode Hogeschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Breederode Hogeschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van Breederode Hogeschool, aangeboden informatie op de sites van Breederode Hogeschool, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van gebruik van systemen van Breederode Hogeschool, zoals Fronter. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Breederode Hogeschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van Breederode Hogeschool, aangeboden – informatie op de sites van Breederode Hogeschool. Breederode Hogeschool behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Breederode Hogeschool.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Breederode Hogeschool liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Breederode Hogeschool is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van Breederode Hogeschool. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Privacy
Breederode Hogeschool respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je met je bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketingdoeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de Hogeschool worden gebruikt voor marketingdoeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stem je met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze volledige Privacyverklaring.

Toegang
Breederode Hogeschool behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Breederode Hogeschool de toegang tot de websites monitoren.

Algemene voorwaarden

Als lid van de NRTO hanteert Breederode Hogeschool tevens de door de NRTO opgestelde Algemene Voorwaarden. Voor het onderwijsaanbod van open inschrijvingen zijn de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen NRTO van toepassing, klik hier om deze te downloaden. Voor maatwerktrajecten gelden de Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding NRTO, u kunt deze hier downloaden.

Privacy verklaring

Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, ga je akkoord met deze privacyverklaring.

Welke gegevens verzamelen wij? 
Je kunt onze website gewoon anoniem bezoeken. Wij verzamelen wel gegevens over de gebruikers van onze website, zoals welke browser je gebruikt, hoe lang je onze pagina bezoekt, etc., maar met die gegevens kunnen wij je niet identificeren. Wel verzamelen wij ook IP-adressen waarmee je mogelijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Maar over het algemeen zal een IP-adres slechts herleidbaar zijn tot je provider of uw bedrijfsnetwerk. Met die IP-adressen doen wij ook niets om je persoonlijk te herleiden.Voor het overige verzamelen wij alleen persoonsgegevens die je ons zélf verstrekt. Bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen, of als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Met welk doel verzamelen wij je gegevens? 
Breederode Hogeschool respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je met je bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketingdoeleinden. Als jij je persoonsgegevens hebt verstrekt in het kader van een informatieaanvraag of inschrijving bij ons, zullen wij die gegevens uiteraard gebruiken voor de behandeling hiervan.
Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
• inschrijving voor het onderwijs of aanstelling als zzp-er of medewerker
• verwerking studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie
• klassen-smoelenboek
• inschrijving diploma/certificaat/accreditatiepunten in daarvoor bestemde registers
• afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties, bijvoorbeeld contact met je opnemen om jouw vragen te beantwoorden
• in geval van inschrijving voor een scholing voor onderwijskundige doeleinden, zoals bijvoorbeeld het contact met de docent
• ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening
• nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, nieuwe opleidingen, congressen, seminars etc. 
• werving en selectie
• samenstellen gebruikersstatistieken
• beveiliging en verbetering van onze websites
• voor het optimaal functioneren van de medewerkers

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt en voor andere doeleinden wordt expliciet uw toestemming gevraagd.

Wij versturen periodiek een nieuwsbrief. Je kunt je inschrijven voor deze nieuwsbrief. Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief zullen wij je e-mailadres daarvoor opslaan en gebruiken. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven.

Soms moeten we jouw gegevens aan iemand anders geven
Het kan zijn dat wij vanuit wet- en regelgeving onder omstandigheden jouw gegevens moeten verstrekken aan een derde of openbaar moeten maken.

Het kan zijn dat we gebruik maken van een ICT-dienstverlener en dat uw persoonsgegevens door die “derde” partij, ergens buiten ons bedrijf worden opgeslagen. Maar maak je geen zorgen: als wij gebruik maken van een derde partij zullen wij die partij ook verplichten zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens, deze goed te beveiligen en die derde de gegevens slechts laten gebruiken voor dezelfde doeleinden als dat wij dat doen.

In geen geval geven wij jouw gegevens aan derden voor direct marketingdoeleinden!

Google Analytics & cookies
Breederode Hogeschool maakt voor haar website gebruik van Google Analytics. Dit zijn cookies, waarmee wij kunnen nagaan hoe je gebruik maakt van onze website. Een cookie is een brokje informatie dat een internetpagina opslaat op jouw computer, smartphone of ander apparaat. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer en kun je zelf op ieder moment via je browser verwijderen. De door Google verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) wordt opgeslagen door Google op servers in de VS. Google gebruikt die informatie om ons te informeren over uw surfgedrag, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen, etc. Google mag die informatie volgens haar eigen voorwaarden aan derden verschaffen als zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover die derden de gegevens namens Google verwerken.

Overigens kun je het plaatsen van cookies gewoon weigeren als je dat echt niet wilt, door jouw browser erop in te stellen dat je van onze website (of van alle websites) geen cookies wilt ontvangen. Ook kun je alle cookies die al opgeslagen staan op jouw computer, simpelweg verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies, vind je in de help-functie van je browser.

Functionele cookies – Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Statistische cookies – Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem. 
Marketingcookies – We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook. 

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van Consuwijzer: Cookies

Bewaartermijn persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Als de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij is of de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, zullen jouw gegevens worden vernietigd.Als je klikt op een hyperlink, kan Breederode Hogeschool jouw privacy natuurlijk niet meer garanderen
Op onze website wordt nogal eens verwezen naar andere websites. Graag maken we je erop attent dat als je gaat klikt op een link naar een andere website, Breederode Hogeschool jouw privacy niet meer kan garanderen en dat de privacyverklaring van die betreffende website dan van toepassing is.

Beveiliging
Wij gebruiken bij ons contactformulier geen speciale encryptiemethodes, omdat je puur vrijwillig jouw informatie aan ons verstrekt en die paar gegevens die wij vragen ook niet speciaal gevoelig zijn.

Jouw persoonsgegevens die wij in ons informatiesysteem hebben staan voor de behandeling van inschrijving of informatieaanvraag, zijn uiteraard goed beveiligd door ons. Als wij gebruiken van een externe ICT-dienstverlener die daardoor ook toegang heeft tot jouw gegevens, verplichten wij die ICT-dienstverlener ook de persoonsgegevens zorgvuldig op te slaan en te beveiligen, en verbieden wij hun om die gegevens in te zien. Jouw dossier komt niet op straat te liggen. 

Uw Rechten
De AVG geeft je een aantal rechten. Deze rechten staan hieronder weergegeven.
I.) Inzage
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerkt hebben in te zien.
II.) Wijziging/Verwijdering
Je kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens wij van jou in ons systeem hebben. Je kunt vragen om wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens.
III.) Recht op vergeten te worden
De AVG heeft het recht om ‘vergeten te worden’ geïntroduceerd. Dit gaat verder dan alleen de verwijdering van jouw gegevens. Op grond van het recht van vergetelheid moeten wij ervoor zorgen dat iedere koppeling naar en kopie of reproductie van jouw persoonsgegevens moeten wissen. Wij moeten alle partijen die jouw persoonsgegevens verwerken op de hoogte brengen van het feit dat je een beroep doet op dit recht. Deze partijen moeten ook alle persoonsgegevens wissen.
IV.) Recht van verzet
Onder bepaalde omstandigheden kun je bezwaar maken tegen –verdere- verwerking van jouw persoonsgegevens. In dat geval moeten wij de verwerking staken.
V.) Recht op beperking van de verwerking
Onder bepaalde omstandigheden heb je de mogelijkheid om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten’ zetten.
VI.) Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht een kopie op te vragen en te verkrijgen van alle persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt.

Je kunt deze rechten uitoefenen door dit schriftelijk kenbaar te maken aan ons. Je kunt hiervoor de contactgegevens gebruiken die hieronder staan weergegeven. Na ontvangst van jouw verzoek informeren wij je binnen één maand over uitvoering hiervan.

Contactgegevens:
Irma van der Velden
Directeur Breederode Hogeschool
ivandervelden@breederode.nl
010 – 304 23 40

Vragen?
Heb je vragen over het voorgaande? Neem gerust contact met ons op.