Mijlpaal!
Wetsvoorstel NLQF aangenomen door Tweede Kamer

Dinsdag 9 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om NLQF in de wet te verankeren. En er werd een belangrijk amendement verworpen. Nu op naar de Eerste Kamer!

Waarom een wet NLQF?

Om een leven lang ontwikkelen te stimuleren, komt er een wettelijke, onafhankelijke beoordeling om opleidingen in te schalen op niveau. Werkenden, werkzoekenden en werkgevers krijgen zo beter inzicht in het niveau van een opleiding die ze willen volgen. Ook kan er voortaan makkelijker worden ingegrepen als aanbieders onjuiste informatie verstrekken over het niveau van hun opleidingen. De Tweede Kamer stemde 9 april in met het wetsvoorstel Netherlands Qualification Framework (NLQF).

Nederland sluit hiermee aan bij het European Qualification Framework (EQF). Dat is bedoeld om met goede niveau-inschaling de inzetbaarheid van mensen in hun werkende leven in Nederland en Europa te verhogen. In ons land worden opleidingen sinds 2012 ingeschaald. Er zijn inmiddels 10 EU-lidstaten die de inschaling ook wettelijk vastgelegd hebben, daar sluit Nederland zich met deze wet bij aan.

Waarom is dit zo belangrijk?

Mariëlle Paul, Minister Primair en Voortgezet Onderwijs: ‘Iedereen moet de kans krijgen om zichzelf een leven lang te blijven ontwikkelen. Dat is cruciaal voor innovatie, het omgaan met de veranderende wereld en voor een sterke economie. Maar ook voor ieders kansen om actief te blijven op de arbeidsmarkt. Daarbij helpt duidelijkheid over het niveau van een opleiding. Voor formeel onderwijs is die duidelijkheid er al, maar dat geldt nog niet voor non-formeel leren. Met deze wet stellen we studenten, werknemers en werkzoekenden beter in staat om weloverwogen keuzes te maken over hun scholing.’

Voor vakmensen is dit heel belangrijk. Het leren in de praktijk en/of het volgen van scholing in de praktijk krijgt als de opleiding is ingeschaald in het NLQF een niveau mee wat vergelijkbaar is met het niveau van formele opleidingen. Oftewel wat de waarde van training, cursus of certificaat is.

Daarnaast is het voor werkgevers, werknemers, studenten en opleiders belangrijk dat er een taal is die de diploma’s van formele opleidingen en non-formele opleidingen met elkaar vergelijkbaar maakt op niveau. De werkgever en de werknemer hebben beiden beter inzicht in wat er geleerd en geschoold wordt. Dat helpt in de positie van de werknemer en de begeleiding van de loopbaan van de werknemer Maar ook in een betere matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Communicatie

De nieuwe wet geeft inzicht in het niveau van de leeruitkomsten van een opleiding en is dus geen kwaliteitskeurmerk. De wet vraagt extra aandacht hoe opleiders wel en niet mogen communiceren over het niveau van de opleidingen die ze aanbieden. Dat staat omschreven in ons protocol. In onze communicatie zullen we hier blijvend aandacht voor hebben.

Mijlpaal

Met het aannemen van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer is er een belangrijke mijlpaal bereikt voor leven lang ontwikkelen in Nederland. Na het debat op 3 april en stemming op 9 april werd het voorstel goedgekeurd met 124 stemmen. Nu het voorstel is aangenomen, wordt het doorgestuurd naar de Eerste Kamer voor verdere behandeling.